Prace licencjackie - wpływ zabiegów edytorskich na jakość pracy

Okres studiów kończy się dla studenta napisaniem i obroną, w przypadku studiów licencjackich - pracy licencjackiej, a w przypadku studiów magisterskich - pracy magisterskiej. Dla zdecydowanej większości studentów okres pisania pracy licencjackiej czy magisterskiej jest bardzo stresujący.

Każdy chciałby bowiem, aby jego praca licencjacka, czy też magisterska, będąc przecież ukoronowaniem długiego, żmudnego i niełatwego okresu borykania się z różnymi egzaminami i zaliczeniami na uczelni, była jak najlepiej napisana i jak najwyżej oceniona. Na ocenę pracy dyplomowej wpływ ma wiele czynników. Są to m.in. różnorodność materiałów i źródeł do pracy, interesujący temat lub oryginale ujęcie tematu, wysoka jakość zawartości merytorycznej, poprawnie napisany tekst oraz wysoka estetyka pracy.

Prace licencjackie są pracami naukowymi, dlatego obowiązują je pewne sztywne reguły, zwłaszcza to tyczy się strony redakcyjnej pracy. Każda praca licencjacka powinna zachowywać spójność. Spójność tę zagwarantuje odpowiedni układ i wygląd tekstu.

Zabiegi edytorskie w istotny sposób wpływają na estetykę pracy. W pracy licencjackiej nie powinniśmy tego bagatelizować. Niektóre wytyczne odnośnie strony redaktorskiej pracy są sztywno określone przez uczelnie. Ustalają oni wymogi formatowania tekstu: wielkość czcionki 12 punktów i rodzaj Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5, ustalone są szerokości marginesów.

Niektóre zabiegi sami możemy wprowadzić do pracy licencjackiej. Wstawienie punktorów lub numeracji w odpowiednim miejscu w tekście sprawia, że jest bardziej przejrzysty i czytelny. Zachowanie odpowiedniej kompozycji, stosowanie akapitów, wstawianie do tekstu prezentacji danych liczbowych i informacji w postaci tabel - to wszystko ma znaczenie w przypadku ogólnego wrażenia, jakie robi praca i oceny, jaką za nią otrzymamy.