Alternatywa

Obecnie przeszło 35-40% klientów korzysta z wynajmu wózków widłowych i liczba ta ciągle rośnie. Inną alternatywą może być kupno używanego sprzętu.

Oczywiście, podobnie jak kupno używanego samochodu tak i w tym przypadku, kupno używanego wózka widłowego niesie za sobą pewne ryzyko częstych usterek. Jednak popularność rynku używanych wózków widłowych, wymusiła na producentach pewne kroki.

Otóż, producenci wynajmując nowy sprzęt, po pewnym określonym czasie jego eksploatacji w wynajmie, sprzedają je jako sprzęt używany, dając dodatkowo gwarancję. Podsumowując, dostajemy co prawda używany sprzęt, ale z pewnego źródła (od producenta), po wszelkich przeglądach, dodatkowo z gwarancją no i przede wszystkim po niższych cenach.