Badawcze prace licencjackie.

W pracy eksperymentalnej bardzo ważne jest określenie tematu i celu, założę jednak, że te zadania masz już za sobą. Kolejnym ważnym krokiem jest zebranie materiałów. Tutaj problem jest nieco większy niż przy pracach teoretycznych, ponieważ prace licencjackie odtwórcze mogą oprzeć się na dowolnie skomponowanym zestawie źródeł, natomiast tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana.

Badawcze prace licencjackie, podobnie jak prace magisterskie, muszą korzystać ze źródeł maksymalnie zbliżonych do tematu. Warto odszukać materiały dotyczące samej metodologii, a jeśli nasz praca powtarza czyjeś badania, także dane, jakie udało się zebrać poprzednim zespołom badaczy, nawet jeśli nie zostały one nigdy opublikowane w czasopismach naukowych.

Oczywiście największe znacznie będzie miał zawsze sam eksperyment, a tu trzeba szczególną uwagę zwrócić na poprawne jego zaplanowanie, uwzględniające wszystkie możliwe niejasności i problemy metodologiczne. Warto odwoływać się do podobnych eksperymentów przeprowadzanych wcześniej, a jeśli sami tworzymy scenariusz badan, musimy zadbać o jego dokładne opisanie w pracy.

Prace licencjackie o charakterze badawczym są znacznie wyżej cenione niż prace teoretyczne, mają także znacznie większe znaczenie w świecie dyskusji akademickich, jednak ich stworzenie wymaga znacznie więcej doświadczenia i czasu. Zazwyczaj badawcze prace licencjackie dotyczą projektów aktualnie prowadzonych przez opiekuna takiej pracy.

Wysiłek włożony w eksperymentalną pracę licencjacką nie idzie na marne, ponieważ taka praca może być później wielokrotnie wykorzystywana.