Prace licencjackie na legalnym oprogramowaniu dzięki Microsoft

Choć niewielu studentów, piszących prace licencjackie o tym, wie, to jeśli uczelnia przystąpiła do projektu Academic Alliance prowadzonego przez Microsoft, to studenci mogą nieodpłatnie korzystać z oprogramowania tej firmy do celów edukacyjnych. Jest to bardzo przydatne nie tylko w trakcie pisania pracy licencjackiej, czy magisterium, ale także w procesie studiowania. Szczególnie, że wiele dostępnych programów to niezwykle drogie oprogramowanie.

Z czego więc może korzystać student w ramach MSAA? Możliwości są bardzo szerokie. Microsoft udostępnia bowiem dla celów edukacyjnych, w tym do pisania prac licencjackich niemal wszystkie swoje programy, które mogą się przydać. Lista jest bardzo długa i zawiera w sobie szereg programów różnego typu.

Przede wszystkim, możemy z powodzeniem skorzystać z systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz z pakietu Office poszerzonego o różne opcje. Ta przyda się tym, którzy piszą prace dyplomowe z zakresu nauk humanistycznych, czy ekonomicznych.

Informatycy, czy graficy komputerowi zyskują także dostęp do oprogramowania niezbędnego do programowania, tworzenia projektów graficznych, czy też obsługi serwerów. Ono także daje szansę na legalne i komfortowe stworzenie ciekawych prac naukowych. Warto więc sprawdzić, czy uczelnia przystąpiła do tego programu i uzyskać dostęp do bezpłatnych zasobów Microsoft dla studentów.