Praca licencjacka, a dobra bibliografia.

Prace licencjackie w dzisiejszych czasach pisane są w przeważającej części dopiero w ostatnim momencie. Takie zjawisko nie bardzo mocno szkodzi, całkowitej i końcowej, jakości naszej pracy licencjackiej. W związku z tym, że tendencje zaprezentowane w pierwszym zdaniu tego artykułu, do dosyć popularne zjawisko, do procesu zapoczątkowania pisania pracy licencjackiej, warto zabrać się już dużo wcześniej, najlepiej na samym początku pierwszego roku studiów.

Następną kwestią, jest wybór odpowiedniego kierunku studiów. Jeżeli, zdecydujemy się studiować dziedzinę, w której czujemy się mocni i jest ona dla nas najbardziej interesująca, można jednoznacznie stwierdzić, że mamy bardzo dużą przewagę nad innymi studentami, piszącymi prace licencjackie bez większego zaangażowania.

Bardzo ważnym elementem podczas pisania pracy licencjackiej lub jakiejkolwiek innej, która musi zostać skrupulatnie zredagowana jest oczywiście bibliografia. To właśnie od tego wydawałoby się mało istotnego elementu zależy, w dużym stopniu dalsza trudność tworzenia pracy licencjackiej. Znalezienie odpowiednich materiałów oraz źródeł, z których będziemy czerpać wiedzę, to podstawa.