Parametry

Parametry wózka widłowego są dobrane w taki sposób, aby zachowywał on zadowalającą stabilność podczas pracy z odpowiednim obciążeniem które nie przekracza dopuszczalnego limitu.

Po przekroczeniu tego limitu, wózek staje się niestabilny co może doprowadzić do wypadku.

Niektóre nowsze wózki widłowe posiadają zabezpieczenie nie pozwalające na transport towarów przekraczających maksymalny udźwig. Należy również pamiętać, że podczas przenoszenia towarów o dużych masach wózek staje się mniej stabilny. W takim przypadku trzeba kontrolować położenie środka ciężkości aby nie doprowadzić do nadmiernego przechylenia się wózka lub jego przewrócenia. Najlepszym rozwiązaniem jest przewożenie towaru jak najbliżej ziemi oraz pochylenie masztu w stronę operatora.