Archiwum kategorii: Kursy, szkolenia

Prace licencjackie, a Uczelnie pedagogiczne.

Prace licencjackie mogą być pisane zarówno w niepublicznych jak i w publicznych uczelniach pedagogicznych. Do najlepszych szkół tego typu należą: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Akademia Pomorska w Słupsku.

Szereg szkół pedagogicznych zostało przekształconych w Uniwersytety. Najważniejsze z nich znajdują się w takich miastach jak Gdańsk, Opole, Szczecin, Zielona Góra, Olsztyn, Bydgoszcz.

Istnieje również wiele niepublicznych szkół pedagogicznych na których pisane są prace licencjackie. Powstają między innymi w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Na uwagę zasługuję również Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie i Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Prace licencjackie i magisterskie w wyższych szkołach pedagogicznych dotyczą zazwyczaj zagadnień z rozwoju osobowości młodego człowieka, sposobów nauczania, bądź nowatorskich programów nauczania podejmowanych podczas praktyk przez studentów.